ZRÓŻNICOWANE PRAWO

Nie będzie to również prawo zróżnicowane wedle dzielnic, granice obowiązywania poszczegól­nych jego odmian nie pokrywały się z ich grani­cami. Prawo nie utrwalało rozbicia dzielnicowego (odmiennie niż w Niemczech, Włoszech, Francji).Łącznikiem jako instytucja pozostał również Ko­ściół. Wszystkie ziemie polskie tworzyły jedną pro­wincję kościelną. Gdyby nawet nie przyjąć w pełni poglądu Dowiata, iż trwa (czy i po r. 1194?) zwierzchnictwo princepsa nad biskupami całej Pol­ski, to pozostają inne więzi, wewnątrzkościelne: elek­cja kanoniczna biskupów wykluczyła możność uzależ­nienia ich powoływania od książąt dzielnicowych, to samo znaczenie miało niepokrywanie się granic diecezji z granicami dzielnic, podział wewnętrzny Kościoła był ponaddzielnicowy.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)