ZNAK RÓWNOŚCI

W niewiele lat po nim Stanisław Zaborowski, ten sam, który stawiał znak równości między pojęciem Korony a pojęciem króla, pisał równocześnie, że cała wspólnota Kró­lestwa jest wyżej od niego (to jest króla) lub jest w miejscu wyższego, albowiem król „zarządza jej sprawami”, jest „pośrednikiem i czynnikiem zacho­wującym Królestwo i lud”, jest „nie panem Korony, lecz jej kierownikiem (rector)”.A więc absolutny władca czy też tylko pierwszy urzędnik Korony? Ci sami pisarze polscy, którzy w okresie od Kazimierza Wielkiego do Zygmunta Augusta określali stanowisko króla tak, jakby był władcą absolutnym, w innych znów miejscach nazy­wali go jedynie „administratorem”, „kierownikiem” tego, co nazwali Koroną Królestwa. To, co nam wyda­je się sprzeczne z sobą, dla nich nie było sprzecznością.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)