ZJEDNOCZENIE CAŁOŚCI

Dopiero Ludwik XIV zjednoczył całość ziem będących ziemiami narodu francuskiego; do­piero w połowie XIX wieku zjednoczono Włochy; nigdy nie zjednoczono w jedną całość państwową tego, co było Niemcami w XI wieku, podział po­zostawił tam trwałe skutki i zrodził odrębne na­rody: Szwajcarów, Holendrów, Austriaków. Polskie „rozdrobnienie feudalne” trwało krócej niż gdzie indziej, nie poszło tak głęboko i dlatego właśnie nie pozostawiło trwałych śladów, nie uczyniło z jed­nego narodu, jeszcze w chwili podziału nie w pełni ukształtowanego, kilku narodów, jak w Niemczech; nie stworzyło — jak we Włoszech — wewnętrznych przeciwstawień między różnymi częściami tego sa­mego narodu.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)