Zasady logicznego myślenia

Pierwsza z wymienionych kwestii wiąże się przede wszystkim z problemem poprawnego myślenia, właśnie respektującego zasady logiki (dwuwartościowej), takie jak:

  • Prawo tożsamości, dowodzące, że dane zdanie jest tożsame ze sobą i jeśli jest prawdziwe, musi zgadzać się ze sobą.

  • Prawo niesprzeczności (inna nazwa: zasada sprzeczności), zgodnie z którym, jeśli mamy dwa zdania sprzeczne, to jedno z nich musi być fałszywe.

  • Prawo wyłączonego środka, głoszące, że z dwóch zdań sprzecznych jedno musi być prawdziwe.

  • Prawo przechodzenia od ogółu do szczegółu, wskazujące, że stwierdzenie o charakterze ogólnym uzasadnia logicznie stwierdzenia szczegółowe, wchodzące w zakres tego stwierdzenia ogólnego.

  • Prawo racji dostatecznej, zgodnie z którym to, co przyjmujemy i uznajemy, powinno zostać odpowiednio dowiedzione, uzasadnione.

Jak widać, trzy pierwsze prawa dotyczą problemów związanych z klasyczną koncepcją prawdy i pozwalają na weryfikację spójności (i tym samym wewnętrznej prawdziwości) wypowiedzi, która nie powinna być sprzeczna. Ich respektowanie stanowi podstawę tworzenia wywodu, który ma precyzyjnie zmierzać do swojego celu. W pracy z tekstem wypowiedzi konieczne jest zatem gruntowne przemyślenie zebranych argumentów, a także sposobów ich połączenia, by wykluczyć ewentualne pojawiające się sprzeczności czy też brak precyzji w używaniu pojęć i konstruowaniu dowodu (mówiąc inaczej: dane pojęcie powinno znaczyć to samo na przestrzeni całego naszego wywodu). Dwa dalsze prawa wiążą się natomiast już z argumentacją w porządku dedukcyjnym i indukcyjnym.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!