ZALEŻNOŚĆ OD PRZYRODY

Stabilność, nieruchomość, zależność od przyrody tego świata średniowiecza, zarówno przedchrześci­jańskiego, jak i długo pozostającego pod jego wpły­wem — chrześcijańskiego, ujawnia się w strukturze społecznej. Rozróżnia się długo trzy, tylko trzy gru­py społeczne: tych, którzy żywią, tych, którzy bro­nią, tych, którzy się modlą. Żywią rolnicy, od przy­rody i jej stabilnych zjawisk zależni. Bronią władcy i rycerze, bronią zarówno od nieprzyjaciela ze­wnętrznego, walcząc z nim zbrojnie, jak i od nie­przyjaciela wewnętrznego — naruszającego pra­wo — przywracając stabilny porządek prawny. A w istocie są stróżami tego stabilnego porządku także modlący się, zanoszą modły do sił nadnatural­nych, bóstw czy Boga, oraz składają ofiary, by uzy­skać opiekę nad istniejącym niezmiennym porząd­kiem, stosują sankcje religijne wobec naruszających ten porządek.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)