ZAGROŻENIE ZEWNĘTRZNE

Zagrożenie zewnętrzne przez obce językiem i obyczajem państwo nie było czyn­nikiem rodzącym tę wspólnotę, jak się czasem są­dzi, lecz uświadamiało jej istnienie i konieczność trwania po to, by mógł trwać własny język i wła­sny obyczaj, nieraz skrótowo słowem: „wolność”, łącznie określane. Państwo to dynastia, członkowie rodu odwiecz­nych władców, którzy — i tylko oni — mają pra­wo „przyrodzone”, a więc od woli społeczeństwa niezależne: prawo do władzy. Ale państwo to nie przedmiot władzy i prawa do władzy, to res publi- ca, rzecz pospolita, rzecz wszystkich. Władca rzą­dząc rozważa sprawy wszystkich, a nie tylko wła­sne. Czyli — dziedziczne prawo do władzy nie wy­starcza, władca musi mieć ponadto właściwości konieczne do tego, aby rządził „rzeczą pospolitą” dla dobra wszystkich, musi być „użyteczny” — utilis; jeśli takim nie jest, społeczeństwo może powołać do władzy nie tego z dynastii, który ma najbliższe i najsilniejsze prawo, lecz kogoś innego z rodu uprawnionego do rządów.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)