ŻADNYCH PRÓB

Nie było w Polsce żadnych prób rozciąg­nięcia nad nią autorytetu bizantyjskiego, choćby tylko „etykietalnego” i moralnego, choć czyniono takie próby nie tylko w sąsiedniej Rusi, ale i u łacińskich, katolicyzm przyjmujących, sąsiednich Wę­grów; ich śladem pozostała bizantyjska w swej ge­nezie i symbolice korona św. Stefana. Jedyną pró­bą włączenia Polski w świat cesarstwa zachodniego był zjazd gnieźnieński w roku 1000, właśnie na bizantyjskich wzorach oparty. Cesarstwo w tej kon­cepcji to cesarstwo rzymskie, nie niemieckie, cesar­stwo złożone z państw, których władcy, jak Bole­sław Chrobry, są „braćmi i współrządcami cesar­stwa”; to jakby federacja państw pod autorytetem władcy, z żadnym szczególnie nie związanego, nad wszystkimi stojącego; to „rodzina królów” równych, uznających autorytet raczej niż władzę jednego.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)