WSPÓLNOŚĆ PRAWA

Poczucie to podtrzymywała także wspólność pra­wa. Nie było nigdy w Polsce tak daleko idących różnic prawnych jak we Włoszech i Francji, różnic między południem tych krajów, o prawie przeważ­nie pisanym, w swym głównym zrębie rzymskim, a ich północą, gdzie rządziło prawo zwyczajowe, poddane silnemu wpływowi społeczeństw germań­skich. W Polsce przeważało prawo zwyczajowe, opar­te na wspólnych w całym państwie zasadach. Nie spotykamy w dokumentach okresu rozbicia dziel­nicowego określeń „prawo śląskie” czy „prawo wiel­kopolskie”, czy jakieś inne dzielnicowe; zawsze ist­nieje określenie scalające samą nazwą: ius polonicum, „prawo polskie”. A gdy pojawi się kolonizacja na prawie niemieckim i jej prawo, to nie będzie to prawo wyodrębniające jakąś grupę etniczną (Niem­ców), lecz całą ludność miejscowości temu prawu poddaną.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)