WSPÓLNOŚĆ OJCOWIZNY

Wspólność „ojcowizny” dynastii rodzi dalszy fakt jednoczący. Księstwa przechodzą z rąk do rąk tyl­ko w obrębie dynastii, na podstawie dynastycznego prawa dziedziczenia, zapisów (ale tylko na rzecz członków dynastii) lub podbojów — ale niemal za­wsze tylko przez członka dynastii. Utrzymuje to nie tylko poczucie wspólnoty całości, ale sprawia także, że zmienne łączenia różnych ziem pod jednym wład­cą wzmacniają więzy między nimi, powodują prze­noszenie się ludności z jednej ziemi do drugiej — choćby urzędników, którymi z własnej dawnej dziel­nicy książę obsadza urzędy w swej nowej dzielnicy, by zapewnić sobie lojalność zaufanych.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)