WSPÓLNE DZIEŁO

Czy też było wspól­nym dziełem wszystkich plemion na nie się skła­dających, czy świadomość konieczności połączenia się i świadomość wspólnoty, a nie podbój przez jeden ośrodek, były czynnikiem decydującym dla powstania państwa? Nie mamy w źródłach do po­czątków naszych dziejów odpowiedzi na te pytania, wiemy tylko o zbrojnym oporze Pomorzan przeciw włączeniu we wspólne państwo, oporze zresztą prze­de wszystkim przyczynami religijnymi spowodowa­nym. Państwo wyłania się w pierwszych o nim wiadomościach jako już istniejące, o już całość obej­mującej nazwie: Polska. I nie mamy wiadomości separatystycznych tendencjach plemion, o ich po­wstaniach przeciw zjednoczeniu skierowanych.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)