WPŁYW ODRODZENIA

Zaczyna się wpływ Odrodzenia, wpływ jego nauki o społeczeństwie, państwie, wła­dzy. Człowiek Odrodzenia, także Polak Odrodzenia, jest nadal człowiekiem religijnym, może pod wpły­wem reformacji nawet głębiej religijnym niż czło­wiek końca średniowiecza. Ale będąc religijnym, zaczyna coraz wyraźniej oddzielać sferę życia reli­gijnego i życia doczesnego, ziemskiego, sferę wiary i sferę praktycznego, na obserwacji niezależnej od wiary opartego doświadczenia.Pierwszy krok na tej drodze uczynił w Polsce Jan Długosz. Średniowieczny nieraz, wedle kryte­riów religii oceniający konkretne działania konkret­nych osób, choćby osoby Kazimierza Wielkiego, przez Boga ukaranego za walkę z Kościołem tym, że nie miał syna. Ale inny, renesansowy w swych ocenach ogólnych, choćby tego samego Kazimierza Wielkiego.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)