WŁADCA TO PAŃSTWO

Albowiem władca to państwo, ale państwo nie jest identyczne z fizyczną osobą władcy. Angielscy teoretycy myśli politycznej średniowiecza odróż­niali dwa ciała władcy: to wieczne, nigdy nie umie­rające, które jest właśnie identyfikacją władcy i państwa, i to fizyczne, śmiertelne, które jest cia­łem człowieka. Król nie umiera, bo państwo nie umiera, jest wieczne. Ale człowiek, który jest kró­lem, jest śmiertelny, państwo nie jest tym samym co fizyczna istota, człowiek. Dualizm człowieka, pia- stuna władzy, i władzy-państwa, łączono w ten spo­sób w jedno. W Polsce tej konstrukcji nie znano. Jedyny chyba jej ślad pojawi się jakże późno, po śmierci Zygmunta Augusta, kiedy nieznany autor twierdzeniem, że „król polski nigdy nie umiera”, będzie uzasadniał pogląd, iż mimo śmierci króla i bezkrólewia trwają nadal wszystkie obowiązki wobec „królestwa i ziem jego”.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)