WŁĄCZENIE DO PAŃSTWA

Ilekroć pojawia sie program włączenia do państwa ziem historycznie w przeszłości, polskich, a jeszcze nie włączonych czy tylko częściowo włączonych, pojawia sie iako uzasadnienie tego programu pojęcie Ciała Króle­stwa. Przed sejmem r. 1545 szlachta dla ściślejsze­go zespolenia z Polską ziem śląskich (Oświęcimia i Zatora), Mazowsza i ziem pruskich, określa to żą­danie słowami: „przywrócić do Ciała Królestwa pod spólną władzę i spólne z Królestwem ciężary”. Gdy Zygmunt August włączy przedstawicieli Prus Królewskich do sejmu, powie, że włącza je jako „członki jednego ciała, to jest Królestwa Polskie­go”, a przyłączając Podlasie, przyłącza je „do jed­ności nierozerwalnej, a jako własny i prawdziwy członek ku pierwszemu a własnemu ciału i głowie”.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)