WIELKIE RÓŻNICE

Wiązał go w jedno nad różnymi bliskimi so­bie gwarami-dialektami kształtujący się jeden ogól­nopolski język, narzędzie kultury. Nie rozstrzyg­nięty do dzisiaj spór, czy jego głównym źródłem był dialekt, którym mówiono w Wielkopolsce, czy ten, którego używała Małopolska, świadczy chyba’ o    jednym: różnice między nimi nie były wielkie,, skoro trudno rozstrzygnąć, gdzie jest pierwotne^ źródło ogólnopolskiego języka — jakże w tym je­steśmy odmienni od Niemców z ich przeciwstaw- nością północnoniemieckiego i środkowo- czy po- łudniowoniemieckiego już raczej języka niż dia­lektu, od różnic językowych między Francją po­łudniową a północną.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)