WEWNĘTRZNE PODZIAŁY

Częściej następowały wewnętrzne podziały. Powsta­wały trwałe jednostki, przez wieki przetwarzające się w suwerenne państwa: trwały był podział Włoch na sycylijsko-neapolitańskie południe, papieskie cen­trum, republiki Genui i Wenecji oraz bardziej zmien­ne, ale przecież w części trwałe twory Włoch pół­nocnych (Sabaudia, Florencja, Mediolan); w Niem­czech rosły w państwa, zwarte trwale w sobie W sto­sunku do innych państewek niemieckich: Austria, Bawaria, Brandenburgia, Dolna Saksonia itd. W Pol­sce między dzielnicami trwało zjawisko, które można chyba nazwać „osmozą” terytorialną władzy i ludno­ści, podtrzymywało ono poczucie wspólnoty całości.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)