WE WCZEŚNIEJSZYCH OKRESACH

Zwłaszcza we wcześniejszych okresach okre­ślenie rex — król, regnum — królestwo, Corona Regni — Korona Królestwa, zlewają się z sobą. Nie­raz także w dalszym rozwoju występują łącznie, gdy na przykład mówi się: „my i Korona Króle­stwa”, „król i Korona Królestwa”, jedno i drugie określenie znaczy to samo, jest określeniem władcy („my” — „król”) i jego roli, stanowiska i kompe­tencji jako władcy. Ale później w dalszym rozwoju w Polsce ich sens się zmienia — raczej może nie zmienia, ale nabiera innych, szerszych treści obok zachowanych dawnych. Korona Królestwa to zaw­sze król jako suwerenny władca Królestwa. Ale akcent pada coraz silniej na to, iż Królestwo nie jest „prywatną” własnością króla, że jest to speł­nianie przez króla zadań w interesie wspólnoty obej­mującej łącznie i króla, i mieszkańców Królestwa, obejmującej i tych, którzy już zmarli, i tych, któ­rzy żyją, i tych, którzy żyć będą.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)