WCZEŚNIEJSZE OCENY

Miał przed sobą różne wcześniejsze, ogól­ne oceny różnych władców Polski, poczynione przez wcześniejszych historyków i kronikarzy, wcześniej­sze polskie „zwierciadła władcy”. Czytał u Galla, że wielkość Bolesława Chrobrego polegała na „gorli­wości około służby bożej”, zmuszaniu podbitych do przyjęcia prawdziwej wiary, pobożności, sprawie­dliwości, bezstronności. U Kadłubka miał inny mo­del władcy — Kazimierza Sprawiedliwego, skrom­nego, łagodnego, uprzejmego, sprawiedliwego. Już inaczej patrzył podkanclerzy Kazimierza Wielkiego Janko z Czarnkowa na swego króla, gdy pisał, że „rządził po męsku i sprawiedliwie narodem od Boga powierzonym […] mając bowiem Boga za obrońcę, nie obawiał się ludzi”; to jeszcze obraz władcy, którego stosunek do Boga jest na pierwszym planie, choć już bez wzmianki o Kościele i jego roli, a rów­nocześnie obraz władcy, którego charakterystyce służy realizacja zadań wobec zbiorowości, narodu, nie indywidualne cechy charakteru.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)