W TYM SAMYM KIERUNKU

W tym samym kierunku, ale o ileż dalej poszedł Długosz, w sa­mych słowach już renesansowy. „Nie tylko pań­stwo nowymi siłami ożywił, ale je wzniósł’ i uświet­nił [,..J Ojczyzny wielki miłośnik, to miał przede wszystkim na celu, aby jej pożytecznie służyć, po­mnażać jej dobro i chwałą” —< pisał, zamykając taką syntezą obraz dziejów Kazimierza Wielkiego. Cnoty to polityczne tylko, a nie teologiczne, cnoty znaj­dujące swój wyraz w stosunku do państwa jako ca­łości, do państwa jako ojczyzny, a nie w stosunku do grup społecznych czy jednostek w państwie. Syntetyczna ocena Kazimierza Wielkiego jako wład­cy jest zupełnie odmienna od wyprzedzających ją ocen jego poszczególnych czynów i na innych kry­teriach się opiera.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)