W NORMALNYCH SYTUACJACH

Prawo obowiązuje w sytua­cjach „normalnych”, kiedy wszyscy, a także wład­ca, związani są prawem. Ale istnieją sytuacje nie­normalne, wyjątkowe, przejściowe. Może w nich powstać konflikt między interesem państwa, inte­resem ogółu, interesem narodu, wymagającym dzia­łania wbrew prawu, a interesami innymi — jedno­stek, grup społecznych, a pośród tych także i Ko­ścioła — wymagającymi poszanowania prawa, prze­widzianego na sytuacje „normalne”. Od wieków XII i XIII coraz częściej pojawiał się pogląd, że w ta­kich sytuacjach państwo może działać wbrew pra­wu, by służyć interesowi ogólnemu i nadrzędnemu, że po usunięciu niebezpieczeństwa grożącego temu interesowi, po przywróceniu sytuacji „normalnej” wraca konieczność poszanowania prawa w takiej i tylko takiej sytuacji obowiązującego.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)