UZASADNIONY SPRZECIW

Uzasadniano sprzeciw wobec rozdzielania ,ciała” na nie związane z sobą organicznie części, a równo­cześnie postulowano włączenie wszystkich tych czę­ści w zjednoczone Ciało Królestwa, zjednoczone pod jedną dla wszystkich władzą Korony Królestwa pod wspólnym, jednym, własnym (jednym, bo własnym, choć wewnętrznie zróżnicowanym) pra­wem, a zjednoczone dlatego, że najmniejsze komór­ki człony jednego narodu. Pojęcie Corpus Regni jest w pewnym sensie może tylko dla nas, me dla żyjących w czasie jego aktu­alności — pojęciem jednoczącym w nadrzędną syn­tezę wszystkie inne: Koronę Królestwa, „pana i króla , „rzeczpospolitą”, „wspólnotę poddanych”communitas subditorum. Zależnie od konkretnych potrzeb ten lub inny jego element znajduje się na pierwszym planie.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)