UCISK FEUDALNY

Ucisk feudalny, jak każdy ucisk, dzieli społe­czeństwo na zwalczające się grupy o przeciwstaw­nych sobie interesach. Natomiast groźba obcego uci­sku zawsze jednoczy, zwłaszcza kiedy jest, jak w Polsce XIII w., połączona z obcą kolonizacją we­wnątrz terytorium narodowego: wójt Albert w Kra­kowie był prawzorem „piątej kolumny” niemiec­kiej. Walka, zwłaszcza gdy jest procesem sądowym jak nasze ówczesne procesy z Krzyżakami, wiąże się z ujawnianiem i uzasadnianiem łączności. W warszawskim procesie r. 1339 zeznają ludzie z wszystkich niemal warstw ówczesnego społeczeń­stwa, nieraz ludzie starzy, pamiętający czasy po­działów dzielnicowych choćby ze wspomnień swych rodziców. Język (lingua polona, idioma polonica), naród (Poloni, gens polonica), ojczyzna (Polonia), władza polska panów przyrodzonych (de gente prin- cipum de Polonia) — to dla nich pojęcia tak ściśle ze sobą związane, że nierozerwalne.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)