U POCZĄTKÓW PAŃSTWA

Nic z tego nie znajdujemy u po­czątków państwa, aż niemal po połowę XII w. Pań­stwo jest jednolite; gdy mowa o jego częściach, ra­czej mówi się o siedzibach wędrującego władcy w tych ziemiach, o „grodach naczelnych królest­wa” — właśnie z dodatkiem „królestwa”. I nikt z pierwszych kronikarzy nie określał tego władcy jako władcy Wiślan, Polan, Mazowszan, Ślężan, lecz tylko i jedynie jako władcę Polski. Gdy byli nod nim rządzący dzielnicami, określano ich jako rząd­ców części Polski, a nie nazwą z niej wyodrębnio­nej prowincji. Państwo to regnum, królestwo, także wtedy gdy władca jego nie był koronowany na króla. Władca to czasem re*. król, nawet gdy nie był koronowa­ny Mieszko w kronice Widukinda nazywany jest królem.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)