U POCZĄTKÓW DZIEJÓW

Ale obok słowa „król” czy „książę” od początków naszego dziejopi­sarstwa mamy właśnie to słowo regnum — króle­stwo — czy res publica, świadectwo, iż od począt­ku nie identyfikowano państwa z władcą, nie uwa­żano państwa za jego — i tylko jego — dziedzic­two po przodkach, lecz widziano w nim coś odręb­nego,. coś — res publica, res populi, czyli „rzecz ludu” — wszystkim wspólnego. Regnum to była niejako ranga Polski w świecie państw współistnie­jących, res publica to była całość łącząca w jedno władcę i społeczeństwo.Gdy polski pisarz średniowieczny mówił regnum,myślał i o prawach władcy, i o -jego obowiązkach.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)