U INNYCH NARODÓW

Nigdzie nie ma, jakże częstej u innych narodów, legendy, iż pierwszy władca nie ludowi, lecz swemu boskiemu pochodzeniu władzę zawdzięcza. A u trzech naro­dów słowiańskich, Polaków, Czechów, Słowian ka­rynckich, ten pierwszy władca to chłop lub chłopski syn Rolniczy charakter narodu i „obywatelstwo stanu kmiecego” (by przypomnieć Joachima Lele­wela) znalazły w tej legendzie wyraz.Rolnicy przeważnie, choć nie wyłącznie, jak wię­kszość ówczesnych społeczeństw Europy Zachodniej i Środkowej, byli równocześnie rolnikami na grani­cy lasów. Inna jest cywilizacja rolnicza krajów, w których uprawne pola i przekształcające się w miasta grody leżą wśród lasów — wolne prze­strzenie wśród nich są od innych przestrzeni osiad­łych lasami oddzielone — a inna cywilizacja rolni­cza krajów, gdzie się uprawia bezleśne doliny rzek poprzegradzanych pustyniami.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)