ŚWIADOMOŚĆ KONFLIKTOWOŚCI

Długosz wydaje się być świadom konfliktowości przyjętych przez siebie ocen, różno­rodnych kryteriów przyjętych przy tych ocenach, różnorodności kryteriów oceny prywatnego życia króla, a oceny jego roli politycznej. I ta ostatnia ocena z punktu widzenia polskiej racji stanu stano­wi ogólną ocenę władcy, władcy, a nie człowieka- -jednostki, władcy, czyli funkcji w państwie i dla państwa.W świat nowy wkraczamy w pełni niedługo po Długoszu. Wyrazem tego novum jest zarówno po­gląd Jana Ostroroga, jak i Kallimacha. U pierwsze­go ograniczony w istocie do konkretów, u drugiego ujęty w ogólne sądy, w teorię. Teorię tę wykładał trzem kolejnym królom Polski, a nie innej uczyła czwartego — Zygmunta Augusta — Bona Sforza, wyrosła w tej samej co Kallimach atmosferze poli­tycznej włoskiego Odrodzenia.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)