Struktura akapitów

Podstawową jednostką kompozycji tekstu wypowiedzi – o czym niestety niejednokrotnie się zapomina – jest akapit (wyrazy składają się w tekście na zdanie, zdania na akapity, akapity na poszczególne części itd.), przypominający niejako w skrócie tekst – również ma on trójczłonową budowę, choć reguła ta nie jest aż tak rygorystycznie przestrzegana. Akapit jest cząstką tekstu wyróżnioną graficznie, rozpoczynamy go od nowej linii, wcięciem. Akapit, dzieląc wypowiedź na fragmenty, sprawia, że staje się ona przejrzysta (łatwiejsza do przyswojenia w lekturze i zwłaszcza w trakcie przemówienia odczytywanego, ale i mówionego wobec audytorium), akcentuje także jej logiczny charakter, oddaje porządek myślenia autora. Ów podstawowy fragment tekstu zostaje zazwyczaj wydzielany ze względu na to, że zawiera jedną myśl (o podziale decyduje kryterium znaczeniowe). By przekonać się o potrzebie dzielenia tekstu na akapity, wystarczy spróbować zamienić strukturę dowolnego, wieloakapitowego tekstu na tekst ciągły. Akapit dzieli się na część początkową (mogącą wprowadzać temat akapitu, mogącą także łączyć się z poprzednim akapitem, zawierać nawiązanie do niego), część rozwijającą i część podsumowującą (nie jest ona konieczna, może zawierać nawiązanie do następnego akapitu). W centrum akapitu znajduje się, jak wspomniano, jedna myśl, temat, który skupia wokół siebie poszczególne zdania, wiąże części składowe akapitu (akapit nie powinien zawierać zdań niezwiązanych z tą myślą). Taki temat może być wyrażony wprost lub obecny pośrednio, musi wszakże zaznaczać się w sposób wyraźny i konkretny. Jak wspomniano, może on pojawiać się wprowadzony przez początkową część akapitu, może jednak zaistnieć także w części rozwijającej.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!