SPOŁECZEŃSTWA ROLNICZE

Toteż społeczeństwa rolnicze nie mają historii. I, mit „złotego wieku”, w którym nie było historii, czyli nie działo się nic niepowtarzalnego, nie dają­cego się przewidzieć, zmieniającego rzeczywistość, jest także częstym mitem społeczeństw rolniczych. Nie było historii w latach bezgrzesznych raju Ada­ma i Ewy i każdy dzień w nim był taki sam jak dzień poprzedni. Dopiero zdarzenie nieprzewidziane i odbiegające od powtarzalności — ulegnięcie poku­sie szatana — zaczęło historię i stało się katastrofą; katastrofa stoi u początku historii.„Złoty wiek” był wiekiem niezmienności w życiu szczęśliwych rolników. Dopiero wynalazczość ludzka zrodziła sytuację, w której zmienność weszła w miej­sce niezmienności i zapoczątkowała historię.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)