SPISYWANE PRZEZ LUDZI

Spisywali zaś to ludzie początkowo obcy (jak Gal­lus), potem Polacy, ale zawsze ludzie związani z monarchą i warstwą rządzącą, już z tytułu swej roli w państwie bardziej jedności świadomi, w jej utrzymaniu czy to bezpośrednio zainteresowani, czy to na zamówienie zainteresowanych piszący. Byli wykonawcami zamówienia społecznego rządzących, w których interesie była właśnie propaganda jed­ności państwa, przyrodzonego prawa rządzących do władzy. „Patriotyzm jest produktem zarówno kie­rownictwa, jak i wychowania”, pisał o tym właśnie problemie jego znakomity znawca Gaines Post. W interesie kierownictwa w celu wychowawczym przedstawia się często to, co jest postulatem, jako coś już osiągniętego. Czy obraz mentalności poli­tycznej społeczeństwa polskiego wieków XI, XII, początków XIII, jaki nam dali pierwsi jego kroni­karze, odpowiadał rzeczywistości, w jakim stopniu jej odpowiadał, jakiej części społeczeństwa i jakim jego warstwom? To drugie pytanie.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)