Rola przejść

Warto podkreślić tu rolę przejść między poszczególnymi częściami wypowiedzi, które też, jeśli to oczywiście realne, powinny łączyć się w sposób spójny. Możliwe jest tu np. kończenie jednego fragmentu pytaniem, które znajdzie swoją odpowiedź w następnym fragmencie. Na osobną uwagę zasługuje wspomniana sprawa spójności tekstu, która realizuje się nie tylko w porządku logicznego następstwa poszczególnych jego części. Powinny one bowiem również, by tak powiedzieć, toczyć ze sobą dialog. I znów mamy do czynienia z dwoma – mogącymi się łączyć – typami takich nawiązań; z formalnymi odesłaniami frazeologicznymi (w stylu: „jak już mówiłem”, „nawiązując do poczynionych obserwacji” itp. – są to tzw. zwroty anaforyczne; używa się tu sformułowań typu „niniejszy tekst”, „wcześniejszy rozdział”, „wyżej”) oraz z semantycznym dialogiem myśli, powracaniem do kwestii już omawianych Qeitmotlv tego typu może stać się dominantą kompozycyjną tekstu).

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!