REGUŁY KOŚCIOŁA

Kościół, w któ­rym regułą stają się biskupi nie obcy, ale pochodzący z własnego narodu, coraz częściej nakazuje, by ele­menty wiary były podawane ludowi w jego narodo­wym języku, by w szkołach katedralnych i zakon­nych nauczyciele znali język narodowy i w nim uczyli, by w zakonach nie wzbraniano przyjmowania do nich krajowców. Tak głoszą uchwały polskiego synodu prowincjonalnego w Łęczycy w r. 1285. I za­czyna powstawać literatura „pisana” w języku na­rodowym. W pełni równouprawniona z literaturą w języku łacińskim staje się ona dopiero w okre­sie Odrodzenia, ale przecież i gdzie indziej nie było inaczej; jeszcze w r. 1549 we Francji du Bellay w swojej Obronie i chwale języka francuskiego (Deffense et illustration de la langue franęoise) pi­sał: „ogranicza się jego stosowanie do małych łat­wych rodzajów, ballad, rond i innych drobiazgów.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)