Pytania retoryczne

Istnieją ponadto pytania retoryczne, które nie mają odpowiedzi, ukazują niewiedzę bądź wątpliwości pytającego (w ten sposób podkreślana jest także problematyczność sprawy, której dotyczy pytanie). Czasami pytanie takie jest dookreślane i zmierza w kierunku pierwszego typu pytań retorycznych. Trzeba w tym miejscu zwrócić uwagę na pytania, które stawiamy sobie (takimi mogą być też pytania retoryczne), mają one charakter pozorny, bo przecież nie służą uzyskaniu jakiejś informacji. W ten sposób wskazujemy na problem, który chcemy podjąć w dalszej części wypowiedzi, albo używamy pytania, by przykuć uwagę odbiorcy i dać na nie odpowiedź, wyeksponowaną w ten sposób. Jeszcze jeden rodzaj pytań to tzw. pytania sugerujące odpowiedź. Ich sposób sformułowania, zawarta w nich informacja niejako podpowiadają pytanemu to, co ma odpowiedzieć, wskazują na możliwość poczynienia jakiś domysłów. Odpowiedź sugerują również, ale w inny sposób, pytania wyboru, pytania stawiające pytanego wobec alternatywy albo – albo, w której jeden z członów jest w oczywisty sposób nie do przyjęcia. Możemy także w trakcie dyskusji sprowadzić poglądy naszego oponenta do tez jawnie absurdalnych i domagać się od niego jednoznacznej odpowiedzi „tak” lub „nie”, wtedy nasz przeciwnik bądź wycofuje się ze swoich twierdzeń, bądź udziela niejasnej, unikowej odpowiedzi. W związku z tym trzeba tu wprowadzić pojęcie założenia pytania. Otóż określamy w ten sposób zdanie, którego prawdziwość warunkuje możliwość dania przynajmniej jednej prawdziwej odpowiedzi bezpośredniej na postawione pytanie.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)