PRZYSPIESZONY PROCES

Przyśpieszył proces powsta­wania ponadstanowej, ponadklasowej świadomości narodowej. W żadnym stanie, w żadnej warstwie nie ogarnęła ona wszystkich. W każdym stanie, w każdej warstwie społecznej, w każdej ziemi pol­skiej były jednostki w miarę wzrastania zagrożenia zewnętrznego i wewnętrznego coraz liczniejsze i coraz aktywniejsze, o coraz bardziej rabudzonej świadomości wspólnoty narodowej, i one to były motorem „odrodzenia Królestwa Polskiego”.„Królowie zbierali raczej Francję, niż ją jednoczy­li” — pisał Marc Bloch przed trzydziestu laty o pro­cesie jednoczenia Francji. „Głoszę pochwałę cen­tralizacji. To ona pozwoliła na stworzenie Francji wbrew Francuzom. Francja nie jest konstrukcją naturalną” — mówił niedawno gaullistowski mini­ster Sanguinetti.

 

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)