PRZETRWANIE JEDNOŚCI

W Polsce przetrwaniu jedności w wyższym stop­niu niż w innych państwach, które uległy także rozdrobnieniu feudalnemu, szybszemu i po krót­szym okresie walk wewnętrznych przywróceniu je­dności sprzyjało współgranie trzech czynników: in­stytucji, języka, świadomości narodowej. Zagroże­nie zewnętrzne agresją niemiecką wzmacniało i uja­wniało istnienie tych trzech czynników, ale ich nie stwarzało.Instytucją jednoczącą było istnienie princepsa — zwierzchnika innych książąt dzielnicowych. Jerzy Dowiat w książce kontrowersyjnej nieraz, ale jakże często rzucającej cenne światło na dzieje tego okre­su, pokazał, jak skutecznie działa ta instytucja co najmniej do r. 1194, do śmierci Kazimierza Spra­wiedliwego. Brakowało więc efektywnej władzy centralnej niewiele ponad jeden wiek. A gdy dzia­łanie tej instytucji osłabło, niemal zanikło, czynni­kiem jednoczącym był fakt, że wszyscy książęta dzielnicowi to członkowie tej samej dynastii, po­czucie, iż państwo jako całość jest „ojcowizną” dy­nastii.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)