Problem spójności wypowiedzi

W związku z omawianymi tu kwestiami pojawia się ważny problem spójności tekstu wypowiedzi, zarówno jego poszczególnych części (począwszy od akapitu), jak i całości; ponadto warto zauważyć, że tekst powinien zachowywać swoją spójność nie tylko lineranie, ale i ponad prostym następowaniem jego elementów. Ważne jest, że tekst nie stanowi jedynie zbioru istniejących obok siebie zdań czy akapitów, muszą one w jakiś sposób łączyć się ze sobą. W związku z kwestią spójności tekstu istotna jest zasada wprowadzania nowych informacji. Otóż w spójnym tekście wielozdaniowym to, co stanowi nową informację w jednym zdaniu, jest jednocześnie punktem wyjścia dla kolejnej nowej informacji w zdaniu następnym. Prawidłowość ta nie zakłada przy tym konieczności powtarzania poprzedniej nowej informacji w kolejnym zdaniu, może ona pozostać jako element domyślny zdania. Liczy się to, że kolejna nowa informacja jest rozpoznawalna jako odnosząca się do informacji poprzedzającej ją. Istnieje cała grupa zróżnicowanych środków, które można określić mianem wskaźników spójności wypowiedzi, współtworzących jej zwartość mówi się także o sygnałach kompozycyjnych – sprawiających, że tekst jest traktowany jako mający jednego autora, jednego odbiorcę (kategorie te mogą mieć charakter zbiorowy, chodzi o jedność „ja”/ „my” i „ty”/”wy” tekstowego) i jeden temat. Środki te mogą mieć charakter czysto formalny i występować w powierzchniowej warstwie tekstu bądź charakter semantyczny — logiczny (trzeba tu wszakże zaznaczyć, że środki formalne też są „semantyczne”) i znajdować się w jego warstwie głębokiej.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!