Powtórzenia słów

Wśród powtórzeń, będących czynnikami spajającymi wypowiedź, można wyróżnić powtórzenia dokładne i powtórzenia niedokładne. Powtórzenia dokładne polegają na ponownym użyciu danego słowa w użytej już postaci; w przypadku tych drugich używamy sformułowania czy wyrazu bliskoznacznego do już użytego (bądź związanego z nim w sposób formalny). Pewien problem pojawia się w związku z powtórzeniami dokładnymi, które zazwyczaj klasyfikuje się jako błędy stylistyczne. Niejednokrotnie ich uniknięcie w tekście jest niemożliwe, choćby ze względu na brak odpowiednich wyrazów bliskoznacznych. W tym miejscu chodzi wszakże o powtórzenia, które są świadomymi chwytami stylistycznymi i retorycznymi, mającymi z jednej strony uwypuklić dane słowo, z drugiej natomiast uspójnić fragmenty wypowiedzi, odsyłając do zdania poprzedzającego dane zdanie.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!