POWSTAWANIE ŚWIADOMOŚCI

Dzieje się tak nawet w stosunku do Pomorza, gdyż „książęta i władcy, którzy byli z tej ziemi, byli Polakami”, gdyż jeden i ten sam język jest na Pomorzu i w Pol­sce, ponieważ „wszyscy ludzie pospólnie w nich mieszkający mówią po polsku”.Świadomość nie może powstać bez faktów, któ­rych właśnie jest wyrazem. Rodzi się powoli, stop­niowo. Proces powstawania świadomości przyśpie­szają fakty przeciwstawne tym, które społeczeń­stwo uważa za odwieczne, naturalne, które — po­czątkowo nieświadomie, stopniowo coraz bardziej świadomie — społeczeństwo akceptuje. Okres roz­bicia dzielnicowego, zagrożenia zewnętrznego i we­wnętrznego, odrywania ziem odwiecznie polskich od wspólnoty polskiej, narastania wewnątrz sił, mogących się stać, a nieraz stających się „piątą kolu­mną” agresji — przyśpieszył proces ponownego zjednoczenia państwa.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)