POLITYCZNE KONFLIKTY

Polska wyłączyła się na długo z ingerencji w za­sadnicze polityczne konflikty ówczesnego świata chrześcijaństwa zachodniego, włączając się równo­cześnie coraz silniej w jego życie kulturalne. Nie ma jej udziału w walkach między cesarstwem a papies­twem — chyba że zaliczymy tutaj krótki okres rzą­dów Bolesława Śmiałego. Nie ma udziału w walkach z mahometanizmem, w wojnach krzyżowych — po­jedyncze jednostki z Polski to jeszcze nie włączenie się państwa i jego władcy. Nie ma w niej rozpala­jącego się konfliktu z grecką częścią świata chrze­ścijańskiego; jakże często przyjazne i rodzinne sto­sunki z Rusią wskazują na coś przeciwnego.Społeczeństwo kształtowało się w naród zróżni­cowany społecznie, jak wszystkie wówczas i długo jeszcze później narody, ale przecież jeden, o coraz wyraźniejszej świadomości, że jest jednym naro­dem.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)