POLITYCZNA JEDNOŚĆ

Jedność znajduje polityczny wyraz w jednej na­zwie państwa — Polska, regnum Poloniae — nie­mal zawsze królestwo, choć nie zawsze w tytule władcy tę jedność uzewnętrzniające (król czy ksią­żę Polski). Nie istniał, jak u wielu plemion ger­mańskich po wędrówkach ludów, tytuł władcy od plemienia czy narodu, który pod jego wodzą podbił inny naród. Władca ten był królem tylko swego lu­du, dla podbitych — panem. Jest to świadectwo je­dnolitości etnicznej w Polsce. Nie było, jak w in­nych krajach, wymieniania w tytule nazw ziem zjednoczonych pod władzą jednego monarchy. Świadczy to o jednolitości ziem; ich wymienianie w tytule przyjdzie dopiero po likwidacji rozdrob­nienia dzielnicowego i przywróceniu królestwa, a wtedy będzie świadectwem zarówno procesu zjed­noczenia, jak i trwania w pewnym stopniu poczucia odrębności ziem.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)