PIĘKNE KRAJOBRAZY

Długie doliny ka­pryśnych rzek wymagają scentralizowanego kierow­nictwa, scentralizowanej gospodarki życiodajną wodą, jednolitości politycznej, władzy najczęściej absolutnej; pustynie są śmiercionośną przegrodą, i tylko przegrodą, między społecznościami. Polany leśne skłaniają do decentralizacji władzy; od siebie izolowane, wymagają raczej indywidualnej pracy wolnego człowieka, związanego nieraz tylko ze swo­ją ,,małą grupą społeczną”, a nie zbiorowej pracy nad opanowaniem kapryśnej i groźnej rzeki, pracy pod absolutnym kierownictwem aparatu władzy. I las, by być skuteczną przegrodą, wymaga pracy człowieka, jak „przesieki” na słowiańsko-niemieckich granicach.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)