PAŃSTWO W DOKTRYNIE

Państwo staje się w tej doktrynie centralnym, nic nad sobą nie uznającym zjawiskiem życia narodowego.Już druga połowa wieku XVI jest takiej doktry­nie, wydawałoby się, przeciwstawna, ale przeciw­stawienie jest tylko pozorne. Druga połowa XVI wieku jest wyjątkowym w dziejach myśli polskiej okresem, w którym problem wierzeń religijnych stoi wraz z problemem ustroju politycznego pań­stwa na pierwszym planie myśli i działalności poli­tycznej. Wyjątkowy to w dziejach Polski okres za­interesowania teologią, obfitości literatury teologicz­nej, dyskusji teologicznej, sporów teologicznych — Polacy zwykle nie są do nich skłonni. Ale jest to równocześnie okres, w którym nie tylko polscy pro­testanci, ale także poważna część katolików, z pry­masem Jakubem Uchańskim na czele, oddać chce decyzję w sprawach wiary w ręce państwa.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)