PAŃSTWO POLSKIE

Państwo polskie to dla nich władca, a nie Polacy. O „licznych plemionach Słowian” pi­sali arabscy podróżnicy X w., też nie widząc nad nimi narodów jako całości, a nie widzieli także od­rębności i wielości języków, lecz tylko jeden język słowiański. Dla autora żywota św. Konstantyna-Cyryla pismo, które jego bohater wynalazł — to pismo „słowiańskie”, a język słowiański jest tak samo jed­nym językiem, jak hebrajski, grecki czy łaciński.I jeszcze eremici międzyrzeccy oraz Brunon z Kwerfurtu u zarania XI w. uczą się języka „słowiańskie- S° > by móc nawracać Polan i Pomorzan. Nie różniący się między sobą językiem — nie róż­nią się Słowianie w oczach ich obcych obserwatorów i obyczajem.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)