ODPOWIEDŹ TWIERDZENIAMI

Odpowiedź na oba pytania wyprzedzić trzeba dwoma twierdzeniami. Pisarz średniowieczny, sto­sujący polityczne i prawne pojęcia literatury kla­sycznej łacińskiej do swego społeczeństwa, dokony­wał w nich selekcji. Wybierał z nich i stosował te, które, jak sądził, odpowiadały w jakimś stopniu temu, co widział wokoło siebie. Wyrażał za ich po­mocą rzeczywistość, w której żył, naginał je nieraz do tej rzeczywistości, ale przecież ona była przed­miotem, który opisywał; można mu w pewnym stopniu zaufać, że tak właśnie wyglądała rzeczywi­stość. Wychowywał, ale przecież zabiegiem wycho­wawczym jest nie tylko wskazywanie na zjawiska zgodne z celem politycznym — jedność państwa, wierność „panom przyrodzonym” — ale także na odstraszający przykład działań z tym celem sprzecz­nych, jeśli tych działań (jak bunt Miecława, zegna­nie Bolesława Śmiałego) zapisał tak niewiele, to nie było ich zapewne dużo — tendencje odśrodkowe.

 

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)