OD PIERWSZEGO KRONIKARZA

Od pierwszego kro­nikarza Galla ideologia państwa łączy się ściśle z ideologią narodową: państwo jest własne, gdyż obejmuje ziemie narodu polskiego, jest własne, bo jest państwem wolnym — i dlatego jego mieszkań­cy są wolni, jest własne, bo ma swojego władcę, władcę ze swego narodu i w genezie swej władzy z woli narodu. Czy ten obraz odpowiada rzeczywistości? Spisano go w języku obcym, łacińskim, języku służącym na­rodowi, który żył w państwie stojącym na wyso­kim stopniu rozwoju, narodowi, dla którego „rzecz pospolita” to była „rzecz ludu rzymskiego”. Zasto­sowano do opisu państwa i społeczeństwa polskiego pojęcia wytworzone przez tamto państwo i spo­łeczeństwo. O ile ta rzymska terminologia odpowia­dała rzeczywistości polskiej, o ile naginała ją do pojęć tej rzeczywistości nie w pełni odpowiadają­cych? To pierwsze pytanie, pierwsza wątpliwość.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)