NIELICZNE JEDNOSTKI

Obcy nieliczne jednostki oderwane od swego dotychcza­sowego środowiska etnicznego, szybko się polonizu­ją, a równocześnie wnoszą nowe elementy do kul­tury, duchowni — intelektualne i polityczne, ryce­rze — militarne i chyba w pewnym stopniu także administracyjne. Monarcha prowincje i grody, któ­rych wierności jest mniej pewien, obsadza swymi zaufanymi, jak np. Krzywousty grody pomorskie, co także wpływa na niwelację różnic plemiennych. Uzależnienie od siebie ludności rolniczej i rzemieśl­niczej w związku z królewskim prawem własności ziemi pozwala ludność tę przenosić, tworzyć nowe skupiska^ ludzkie, nieraz nawet z jeńców wojen­nych, którzy także szybko ulegają polonizacji.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)