NARZĘDZIE INTEGRACJI

Narzędziem integracji w jedno państwo był tak­że Kościół. Zanim zjednoczona prowincja kościel­na — arcybiskupstwo gnieźnieńskie — zaczęła od­działywać na utrzymywanie jedności ziem rozerwa­nych na księstewka dzielnicowe lub oderwanych od Polski, wpływała na likwidowanie odrębności plemiennych. Inaczej w Niemczech, tam poza zie­miami saskimi prowincje kościelne pokrywały się mniej więcej z granicami plemion niemieckch, były jednym z wyrazów partykularyzmu. W Polsce po­nad diecezjami, w części tylko pokrywającymi się z granicami polskich plemion, była przecież jedna dla całego państwa całość organizacji Kościoła.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)