NA ZAWSZE SPORNE

Nie Rady Kallima- chowe — zawsze chyba pozostanie sporne, co jest w nich autentyczne — lecz jego Żywot Grzegorza z Sanoka ujął najjaśniej tę teorię. I nie to jest istot­ne, czy to rzeczywiście poglądy Grzegorza z Sano­ka, istotne jest, iż takie poglądy mógł Kallimach włożyć w usta doradcy Kazimierza Jagiellończyka. Przyjąć więc chyba można, że doktryna polityczna,z Żywota Grzegorza z Sanoka odczytać się dająca, oddaje atmosferę polityczną dworu królewskiego ostatnich lat Kazimierza Jagiellończyka, lat pano­wania Jana Olbrachta, a trwa i później.Nowa jest w tej doktrynie hierarchia wartości. „Rzeczy godziwe ustępują wobec rzeczy użytecz­nych, rzeczy użyteczne wobec koniecznych” — pi­sał Kallimach w r. 1478. Konieczność decyduje w ostatniej instancji, choćby była w konflikcie z go- dziwością, godziwość ustępuje przed tym, co uży­teczne, miejsce jest na nią tylko wtedy, gdy nie staje się to sprzeczne z pożytecznością.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)