Myśleć logicznie

Struktura wypowiedzi językowej oddaje charakter myślenia, by nie powiedzieć, że jest nim samym. Kwestia logiki wypowiedzi jest ważna w przypadku wypowiedzi mówionej, gdyż ma ona charakter ulotny i powinna uwzględniać możliwości percepcyjne odbiorcy, któremu łatwiej jest śledzić to, co jest logiczne i nie stanowi nazbyt wielkiej zagadki do rozwikłania. Logika pojawi się w pracy nad tekstem w związku z dwiema kwestiami: reguł logiki formalnej, wynikających z tradycyjnej koncepcji prawdy, oraz zasad budowania wywodu – wnioskowania (argumentacji i uzasadniania)

  • zgodnie z porządkiem indukcyjnym bądź dedukcyjnym, mówiąc inaczej zasad argumentacji.

Dodam, że wyróżniamy dwa rodzaje wnioskowania:

  • niezawodne (dedukcyjne), których schemat wnioskowania jest prawem logicznym, oraz

  • zawodne – redukcyjne (przesłanki wynikają z wniosku) i niereduk- cyjne (ani wniosek z przesłanek, ani z wniosku przesłanki), które nie zachodzą według praw logiki, przykładem może być analogia.

Argumentacja retoryczna, o czym już była mowa, opiera się nie tylko na wnioskowaniu logicznym, ale i na wnioskowaniu retorycznym (bazuje na mniemaniach i opiniach).

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!