MENTALNOŚĆ CZŁOWIEKA

Mentalność czło­wieka zależnego od przyrody, wiedzącego, że cykl zjawisk przyrody jest od niego niezależny i powta­rza się tak samo co roku, jest inna niż mentalność rzemieślnika — twórcy produktu w czasie przez niego oznaczonym, a nie od niego niezależnym, inna niż mentalność kupca, działającego niezależnie od zjawisk przyrodniczych. Czas rolnika to „czas dłu­giego trwania” i „czas powtarzalnego trwania tych samych zjawisk”. Czas rolnika jest dlatego „ahistoryczny”, że zdarzenia historyczne, z istoty swej nie­powtarzalne, a przy ówczesnym poziomie wiedzy i kultury najzupełniej nieprzewidywalne, są trakto­wane jako „wyjątki” od prawidłowości zjawisk. Wyjątki korzystne — stąd „tryumfalizm” historio­grafii średniowiecznej, wyjątki niekorzystne — stąd jakże często „katastrofizm”.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)