KRÓL POLSKI

„Pan, król Polski, jest panem wszystkich ziem w Królestwie Polskim i daje je, komu chce, a komu chce, odbiera”, mówili poddani tego króla w procesach z Krzyżakami o Pomorze. Odpowiada tylko przed Bogiem, albowiem „serce jego jest w ręku Boga”, i dlatego nikomu nie wolno działać wbrew jego woli, pisał za Kazimierza Ja­giellończyka wyraziciel jego myśli politycznej Jan Ostroróg. „Czymże bowiem jest Korona, jeśli nie władzą królewską, a czym Królestwo, jeśli nie lu­dem królowi podległym” — określał państwo za Kazimierza Jagiellończyka Stanisław Zaborowski. „Majestat królewski, który ma pełnię władzy”, może właśnie ze swej pełni władzy decydować w in­dywidualnych przypadkach „wbrew postanowieniom prawa” — uzasadniał decyzję Zygmunta Starego jego podkanclerzy Piotr Tomicki.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)