KOŚCIÓŁ I WŁADZA

Gdzie indziej rycerz czy książę Kościoła przejmował nieraz ca­łość władzy państwowej nad ludnością zamieszkałą na jego terytorium, a wtedy monarcha, jako fikcyj­ny — właśnie dlatego fikcyjny — władca całości, zachowywał bezpośrednią władzę nad nielicznymi swymi bezpośrednimi lennikami. Niewiele z tego w Polsce. Państwo, jako całość, jest ojcowizną Pia­stów i tylko Piastowie (poza Pomorzem, o ile tam­tejsi książęta to nie Piastowie) mogą być książętami jego ziem. Są tylko dwa w pełni wykształcone sto­pnie „drabiny feudalnej”: princeps całości i ksią­żęta dzielnicowi. Książęta dzielnicowi są długo bez­pośrednimi władcami całej ludności swego księst­wa,gdy później, w większych rozmiarach od XIII wieku, zaczną się wyłączenia spod ich władzy części ludnością to będą zawsze wyjątkiem od zasady bez­pośredniej podległości księciu, a nie regułą jak na Zachodzie, i często będą niepełne.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy jakie tutaj zamieszam dotyczą tematyki popularno-naukowej, Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do śledzenia mojej strony!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)